Fondo cabecera 11

Vivenda

CEDULA DE REHABILITACIÓN DE CALIDADE PARA VIVENDAS RURAIS

OBXECTO: Regular as actuacións de rehabilitación e renovación das vivendas do medio rural de Galicia.

REQUISITOS:

1.- Para actuacións de rehabilitación: Vivendas do medio rural con 15 ou máis anos de antigüidade.

2.- Para actuacións de renovación: Vivendas do medio rural con 20 ou mais anos de antigüidade.

DOCUMENTACION:

- Fotocopia compulsada do DNI do propietario.

- Fotografías actuais de todas as tachadas da vivenda e das partes que se van a rehabilitar.

- Certificado municipal da situación da vivenda.

- Testamento ou escritura da vivenda.

- Certificado de antigüidade da vivenda.

- Plano de localización da vivenda.

- Licenza municipal de obras.

- Memoria das obras que se van a realizar.

- Orzamento debidamente desagregado das obras.

SOLICITUDES:

O prazo de solicitude atopase aberto ata novo aviso.

MÁIS INFORMACIÓN:

Técnico Local de Emprego-Concello de Becerreá.

Normativa de interese

- Decreto 157/2006, de 7 de setembro de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural.

- Orden del 13 de decembro de 2006 pola que se regula a cédula de rehabilitación de calidade.

- Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat galego.

- Aluger de vivenda.

(Concello adherido á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística).

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Concello de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net