Fondo cabecera 11

Instituto de Enseñanza Secundaria

IES de Becerreá

IES de Becerreá

  • Bacharelato LOXSE

-Modalidade CC. da Natureza e da Saude

-Modalidade Humanidades e CC. Sociais

  • Ciclos formativos

-Ciclos de grado medio

-Ciclo de grado medio de Equipos e instalacións electrotécnicas

  • Educación secundaria obrigatoria
  • Programas de garantia social

-Formacion educativa e profesional

-Operario de instalacións eléctricas de baixa tensión (Fep)

Enderezo: Castelo, s/n-27640 Becerreá

Teléfono de información 982 360505

Fax 982 360505

ies.becerrea@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/iesdebecerrea/

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Ayuntamiento de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net