Fondo cabecera 11

Actualidade

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA, DUNHA (1) PRAZA DE PEÓN PARA O GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL OS ANCARES-LUGO-SARRIA E CREACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO

IMG_ESCUDO PERSOAL LABORAL

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AXORNADA COMPLETA, DUNHA (1) PRAZA DE PEÓN PARA O GRUPO DE EMERXENCIASSUPRAMUNICIPAL OS ANCARES-LUGO-SARRIA E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO

Anuncio da convocatoria publicadono BOP de Lugo  Núm. 265 ¿ martes, 19 denovembro de 2019

Todas as restantes publicacións na sede electónica do Concello:
http://concellodebecerrea.sedelectronica.gal/board

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Concello de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net