Fondo cabecera 11

Actualidad

Selección de Persoal laboral temporal: incendios 2022

IMG_ESCUDO PERSOAL LABORAL

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO ABEIRO DO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN COA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

Mediante resolución de Alcaldía ditada o día 10 de xuño de 2022 aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación de cinco traballadores para a formación de unha brigada de prevención e defensa contra incendios e dous traballadores para actuacións de vehículo motobomba ao abeiro do Convenio de colaboración que se prevé entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Becerreá para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa, para os seguintes postos:

-1 xefe de brigada
-1 peón-conductor
-3 peóns de brigada
-2 conductores de motobomba

Duración dos contrato: tres meses.

Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio de convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Anuncio publicado en el BOP Núm. 136 ¿ mércores, 15 de xuño de 2022

Todas as restantes publicacións na sede electónica do Concello:
http://concellodebecerrea.sedelectronica.gal/board

Bases de selección de persoal para dous postos de condutor do vehículo motobomba

Anexos_Motobomba

Bases de selección de persoal da brigada de incendios

Anexos_Brigada

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Becerreá
Ayuntamiento de Becerreá
Plaza do Concello s/n 27640 Becerreá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 360 004 | Fax: 982 360 518
E-mail: concellodebecerrea@telefonica.net